privacy

Privacy reglement
De Site van Hrms-Poolster vindt zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De site Hrms-Poolster is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4-februari 2020

Vastleggen en verwerking van gegevens:
Er worden geen persoonsgegevens bewaard op de server van de website.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens d.m.v. email (info@hrms-poolster.nl) of via onze contact-pagina.

Wij bewaren de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres offline.

Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u op kunnen nemen betreffende de komende reünie's en hiervoor wordt alleen uw email adres gebruikt met een mailinglijst. Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van het verkrijgen van toegang tot de Defensielocatie waar de reünie zal worden gehouden of aanvraag van subsidie bij defensie organisaties. Zo verstrekken wij de beveiliging van de door ons gebruikte defensielocatie een lijst met namen. Betalingen kunnen enkel door bankoverschrijving plaats vinden hierbij worden geen gegevens opgeslagen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.