De beproeving

Na de tewaterlating volgt de afbouwperiode.

De afbouwkade met langszij afgemeerd het logementschip HR.MS. Cornelis Drebbel 17 April 1964

De belangstelling voor het schip gedurende die periode is groot. Een  hoogtepunt is het bezoek van de toenmalige Inspecteur van de Krijgsmacht Z.K.H.  Prins Bernhard op 19 mei 1964.

Op 29 juni maakt de Poolster een proefvaart van Rotterdam naar Den Helder. In  juli en augustus maakt het schip een proefvaart naar de Middellandse zee en het  zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan waar zowel smaldeel 1 met vlaggenschip  de Ruyter, als smaldeel 5 met vlaggenschip Karel Doorman oefenen.

Heavy jacktes van hr.ms .Poolster tijdens de proefvaart 07-06-1964

Het schip in kalm water.Op de voormast nog de orginele (doelaanwijzings) Radar

De Poolster is een schip met veel noviteiten. Zo beschikt het schip over een  helikopterdek, een deksproei installatie voor het schoonspoelen van het dek bij  een N.B.of C aanval en kan in het schip een overdruk gecreeerd worden om giftige  gassen buiten te houden. Mocht bij iets dergelijks toch nog iemand op het dek  aanwezig zijn kan deze via een P.O.R. (Personeels Ontsmettings Ruimte) het schip  weer betreden.

Hr.ms.Poolster Proefvaart

Het schip gezien op volle zee.De uivoering van het schip is nog orgineel.Later zijn de krane op het voorschip,de radar op de voormast,en de sloepen gewijzigd in 1967

Hr.Ms.Poolster aan het prewetten tijdens de proefvaart

Hr.Ms.Poolster aan het prewetten tijdens de proefvaart

Hr.Ms.Poolster aan het prewetten tijdens de proefvaart

Hr.Ms.Poolster aan het prewetten tijdens de proefvaart

Hr.Ms.Poolster pikt een paaltje tijdens de proefvaart in de duitse bocht, met zo`n 20 knopen tegen windkracht 7-8 op 06-07-1964

Hr.Ms.Poolster tijdens proefvaart 06-1964

Hr.Ms.Poolster tijdens proefvaart 06-1964