De overdracht

Op 10 september 1964 ten 14.30 uur wordt bouwnummer 307 door de bouwmeester  Ir. v.d. Pols aan de toenmalige BDZ vice admiraal v.d. Schatte-Olivier  overgedragen, die op zijn beurt de eerste commandant, KTZ W.P. Coolhaas, het  bevel geeft het schip als Hr.Ms.Poolster in dienst te nemen.