De overdracht

Op 10 september 1964 ten 14.30 uur wordt bouwnummer 307 door de bouwmeester  Ir. v.d. Pols aan de toenmalige BDZ vice admiraal v.d. Schatte-Olivier  overgedragen, die op zijn beurt de eerste commandant, KTZ W.P. Coolhaas, het  bevel geeft het schip als Hr.Ms.Poolster in dienst te nemen.

Met het hijsen van vlag en geus en het spelen van het Wilhelmus door de  marinierskapel is het nieuwe gezicht van de Nederlandse vloot een feit.

Later vaart het nieuwe schip de Nieuwe Waterweg af, op weg naar open zee.