BOZ rol op post

Het Schip      Dekkenplan    Wapenschild     De Brug    De Machinekamer    Overzicht Schip    Heli Bezoek              Home

Attentie hier de brug,    B.O.Z.-rol op post,  uit.

Het is een van de gevleugelde zinnen aan boord van een bevoorradingsschip als  de Poolster. Het is een af en gaan van verschillende schepen, langszij een  bevoorrader.

Hier een fotoshoot van een B.O.Z.-operatie met ´Hr. Ms. De Ruyter` over  stuurboord en de ´Hr. Ms. Philips van Almonde` over bakboord. Deze twee worden  tegelijk voorzien van de nodige brandstof vanaf positie 5 (voor De Ruyter) en  positie 4 (voor de Philips van Almonde).

Een operatie als deze duurt ongeveer, naar gelang de benodigdheden, een ½  uur. In deze tijd worden beide schepen van ca.200 ton brandstof voorzien. Als er  drinkwater of AVCAT (helikopterbrandstof) verzocht wordt, geschiedt dat in  dezelfde operatie.

Een schip als de Poolster kan ca.800 ton brandstof p/uur overzetten naar een  ontvangende partij. Dit geschied met behulp van 6 inch slangen.