De Kiellegging

Op 18 september 1962 wordt de kiel gelegd bij de Rotterdamsche Droogdok  Maatschappij (RDM). De nieuwe aanwinst voor de KM krijgt bouwnummer 307.

Op 17 juli deelt het hoofd van het bureau nieuwbouw schepen Ir. F.W.K. de  Klerk de RDM mede dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd de in aanbouw  zijnde BOZ-tanker de naam ¨Poolster¨ toe te kennen.

De naam Poolster werd gekozen als herinnering aan de reeds eerder genoemde  naamgenoot die, deel uitmakend van de gouvernementsmarine, in de jaren 1939 -  1942 in de Indische wateren dienst deed als bevoorradingsschip.