Groot onderhoud

Voor het eerst zal er geen KTZ maar een KLTZ over de Poolster regeren, KLTZ L.I.  de Vries zal het commando voeren gedurende het onderhoud. Er wordt op gepaste  wijze afscheid genomen van KTZ R. Seydel. Het schip is aan onderhoud toe, want  na ruim 18 jaar dienen er verschillende problemen aan.

De geplande 8 maanden, die voor het onderhoud zijn uitgetrokken, worden bij  lange na niet gered. Het schip zal voor 14 maanden uit de roulatie zijn. KTZ  G.C.F. Beerse, die op 7 juli 1983 het commando over de Poolster overneemt van  KLTZ de Vries ziet tot zijn teleurstelling dat het schip niet klaar is om naar  zee te gaan.