Breuk in de slang

Bij het bevoorraden van het Belgische fregat Wandelaar, welke achteruit op  positie 8 ligt, breekt de slang. De breuk is direct achter het schip met het  gevolg dat de Belg het grootste gedeelte van de slangen met zich meesleept.  Voorzichtig wordt er naast elkaar gemanoeuvreerd en kan de Poolster de slangen  in omgekeerde volgorde weer aan boord krijgen