De Mariniers

 De jaren 60     De Primeur       BOZ met Kruisers      BOZ met Jagers      Home

Mariniers naar Plymouth brengen in 1965 . Voor de vloot niet zo belangrijk maar voor het Korps een stuk geschiedenis, het betreft namelijk een soort try-out om samen met de Engelse mariniers te oefenen. Dat heeft geleid dat later in de jaren zeventig een zeer intensieve samenwerking is ontstaan. Niet alleen oefenen samen maar ook het uitwisselen van personeel zoals instructeurs etc. Omdat wij in de lage-landen leven en nauwelijks nog gebieden hebben waar echte bergen zijn kreeg het Korps ook de gelegenheid om zich in het echte en ruige "bergwerk" te trainen en eigen instructeurs werden door de Engelsen opgeleid, de z.g. mountain-leaders. Zo is de (toen nog) Hr. Ms. Poolster ook voor een deel betrokken geraakt bij deze geschiedenis al is het maar om ons naar Plymouth op en neer te brengen.

Poolster De Brug 1965

Poolster Midscheeps,voertuigen mariniers aankomst Plymouth 1965

Poolster Debakeren Plymouth 1965

Zo is de (toen nog) Hr. Ms. Poolster ook voor een deel betrokken geraakt bij deze geschiedenis al is het maar om ons naar Plymouth op en neer te brengen. Wat ook niet bekend is, dat de later beroemd geworden filmmaker Paul Verhoeven bij het spel betrokken was. Op dat moment was hij LTZ 3 van speciale diensten (voor zijn dienstplicht) en was belast (relatief goedkoop voor de Marine) met het maken van de 2e film over het Korps Mariniers i.v.m. het 300-jarig bestaan. 

In de filmbeelden zie je ons aan boord gaan van de Poolster en uitvaren.

Overigens mislukte een deel van de opnames in Devon - Dartmoor waar de oefening zich afspeelde. We keken niet moe genoeg naar een nachtelijke doorsteek van 6 uren. Ik zie Verhoeven nog staan (hij stond ons met zijn camera’s op te wachten) “jullie moeten moe uit je ogen kijken en strompelen” En hoe harder hij ons aanspoorde hoe harder wij moesten lachen. M.a.w. opnames mislukt. We hebben er later, tijdens een receptie op uitnodiging van het Gemeentebestuur van Plymouth, nog over gesproken. Neem de volgende keer mariniers-rekruten in opleiding en niet een parate compagnie die door getraind is. Zelfs de miliciens waren jongens die al 20 maanden in dienst waren. Nog een bijzonderheid, wij sliepen in een voormalig Amerikaans hospitaal kamp waar de gewonde soldaten werden binnengebracht vanaf D-Day tot het einde van WO II. In de directe omgeving waren de Amerikaanse soldaten getraind die op 6 juni 44 op Utah Beach zijn geland.