BOZ met kruisers

De jaren 60    De Primeur     BOZ met Jagers       1ste keer Curacao         Home

In de beginjaren van de Poolster waren de kruisers vaste klanten. Soms werd er  op twee posities tegelijk D.O. afgegeven, wat ongeveer overeenkomt met 800 ton  brandstof per uur.