1e keer Curacao

 De jaren 60     De Primeur       BOZ met Kruisers      BOZ met Jagers      De Mariniers     Home

Op 11 juni 1965 doet Hr.Ms. Poolster voor het eerst in haar loopbaan Curacao  aan. De officier van de wacht schrijft in het journaal ¨12.57 passeren  Pontonbridge¨. Commandant Koolhaas schrijft erbij ¨Waarom niet gewoon  Pontjesbrug? We zijn toch Nederlanders, hoop ik.¨

Op de foto´s is goed te zien dat de oude dame (hier overigens nog niet) nog is  voorzien van een lage schoorsteen. Het schijnt  dat vooral de wassers hier nogal wat mee te doen hadden omdat de roetuitstoot  nogal behoorlijk was en er na de zondagsdienst op het helidek de tropenuniformen  redelijk zwart waren geworden. Verder zijn de ´oude´ portaalmasten te zien  alsmede de oude radar. De Poolster heeft hier, naast twee schouwen, ook nog twee  sloepen welke na het groot onderhoud van 1983 (zie elders op de site) zijn  vervangen door twee zodiac´s.